The quick brown fox jumps over the lazy dog

overheidsjuristen

NIEUW!

‘Computer says no’

12 « terug naar overzicht

Startdatum
23 mei 2018
Doelgroep
Overheidsjuristen en Wetgevingsjuristen
Inschrijven

Prijs € 800,-


Geautomatiseerde besluitvorming en profilering bezien vanuit het privacy- en gegevensbeschermingsrecht, het bestuursrecht en grondrechten en fundamentele vrijheden


'Gegevens waren precies dat wat ze waren: gegevens. Afgeleiden van de werkelijkheid. Abstracties, gedefinieerd door naamloze ambtenaren en schimmige werktuigkundigen en daarna overgelaten aan machines. Gereproduceerd door machines. Verzameld door machines. Bestudeerd door machines. Er tekenden zich patronen in af.’

Uit: Klont van Maxim Februari

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering zijn, ook bij de overheid, in opkomst. De verwachtingen zijn hoog. De vraag is echter welke rol wij datascience in de toekomst willen laten spelen. Om die vraag te kunnen beantwoorden, is zowel kennis van de technologie als van het recht vereist. In deze cursus komen beide aspecten aan bod. Enerzijds wordt geschetst wat datascience inhoudt en welke ontwikkelingen zijn te verwachten en anderzijds binnen welke juridische kaders deze technologische ontwikkelingen plaatsvinden. Die juridische kaders variёren van privacyrecht tot bestuursrecht en andere grondrechten en fundamentele vrijheden. In de cursus bestaat volop de gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar van gedachten te wisselen.

Sessie 1

Inleiding AVG toegespitst op profilering en geautomatiseerde besluitvorming: het recht op verzet van art. 22 AVG, de mogelijkheden en onmogelijkheden als het gaat om doelverenigbaarheid, verwerkingsgrondslagen en de regels voor het gebruik van gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens.

Sessie 2

Uitleg techniek van big data en interactieve behandeling van andere juridische aspecten dan de bescherming van persoonsgegevens, zoals de vereisten die voortkomen uit het non-discriminatiebeginsel en de onschuldpresumptie.

Sessie 3

Aandacht voor geautomatiseerde besluitvorming en datascience vanuit een bestuursrechtelijk perspectief (Awb en bv art. 1 GW). Ingegaan wordt op recente ABRvS-rechtspraak en uitgelegd wordt hoe het besluitbegrip in de Awb verschilt van dat in artikel 22 van de AVG. Vervolgens wordt ingegaan op de vraag wat de ontwikkelingen voor de praktijk van de overheids- en wetgevingsjurist kunnen betekenen.

Sessie 4

Afsluitende sessie waarin de vraag centraal staat wat de jurist binnen de Rijksoverheid met al deze kennis moet. Aan de hand van enkele dilemma’s wordt geduid waar zij nu en in de nabije toekomst tegenaan zullen lopen. Aandacht voor onder meer de in ontwikkeling zijnde richtlijnen over transparantie en accountability bij profiling, voor profiling in samenwerkingsverbanden en voor profiling in de rechtspraak.


Resultaat

Na deze cursus kent u de ontwikkelingen wat betreft datascience en de juridische kaders ervan. Op basis van deze kennis kunt u beter beoordelen welke kansen en vooral ook valkuilen de diverse ontwikkelingen op datagebied behelzen.


Programma en dagdelen

23 mei 2018
09:30 - 12:30
30 mei 2018
09:30 - 12:30
6 juni 2018
09:30 - 12:30
13 juni 2018
09:30 - 12:30

Docenten

 • mr. B.M.A. (Marlies) van Eck

  Promovenda, juridisch adviseur
  Belastingdienst

 • mr. J.J. (Just) Stam

  Raadadviseur
  Ministerie van Justitie en Veiligheid

 • prof.mr.dr. G.J. (Gerrit-Jan) Zwenne

  Hoogleraar Recht en de Informatiemaatschappij, Universiteit Leiden
  Advocaat/partner, Brinkhof Advocaten

 • prof.mr.dr. P.H. (Peter) Blok

  Hoogleraar Octrooirecht en Privacyrecht
  Universiteit Utrecht

Meer informatie?

Alice Kieboom

drs. Alice Kieboom

Opleidingscoördinator

a.kieboom@acjur.nl
070 - 312 98 37


Deze cursus op maat?

Wilt u een cursus alleen met uw afdeling volgen? Heeft u niet gevonden wat u zocht?