The quick brown fox jumps over the lazy dog

overheidsjuristen

Multidisciplinair

Economische argumentatie voor juristen

6 « terug naar overzicht

Startdatum
15 mei 2018
Doelgroep
Overheidsjuristen en wetgevingsjuristen
Inschrijven

Prijs € 400,-


Recht beïnvloedt gedrag. Onder welke omstandigheden is er aanleiding voor de overheid om gedrag te beïnvloeden? Het antwoord op deze vraag kan vanuit meerdere perspectieven worden bekeken. In deze cursus staan de economische argumenten voor ingrijpen door de overheid centraal. Economen beoordelen het publieke belang op basis van de welvaart. Inzicht in deze manier van denken, biedt overheidsjuristen en wetgevingsjuristen de mogelijkheid om de argumenten van economen te beoordelen, maar ook om juridische adviezen en wet- en regelgeving vanuit een economisch perspectief te beschouwen. In de eerste sessie gaan we in op de vraag waarom de overheid een rol moet vervullen en welke instrumenten daarbij kunnen worden ingezet. De tweede sessie kijken we naar de maatschappelijke kosten-batenanalyse; een instrument om de effecten van beleidsbeslissingen op de welvaart in kaart te brengen.


Resultaat

Na deze cursus kunt u in uw dagelijkse werk het economische perspectief beter meewegen.


Programma en dagdelen

15 mei 2018
09:30 - 16:30

Docenten

  • dr. P.W. van Wijck
  • drs. B.L. (Bo) Terpstra

    Wetenschappelijk docent rechtseconomie; Sociale en Institutionele economie
    Universiteit Leiden

Meer informatie?

Alice Kieboom

drs. Alice Kieboom

Opleidingscoördinator

a.kieboom@acjur.nl
070 - 312 98 37


Deze cursus op maat?

Wilt u een cursus alleen met uw afdeling volgen? Heeft u niet gevonden wat u zocht?