The quick brown fox jumps over the lazy dog

overheidsjuristen

Juridisch nationaal

Ministeriële regelingen

6 « terug naar overzicht

Startdatum
6 april 2018
Doelgroep
Overheidsjuristen
Niveau
Basis
Inschrijven

Prijs € 600,-


Tijdens deze cursus wordt aandacht besteed aan ministeriële regelingen met het oogmerk de kwaliteit ervan te verbeteren. Door middel van voorbeelden uit de praktijk en het zelf opstellen van een ministeriële regeling wordt ingegaan op de juridisch-technische kant van het maken van ministeriële regelingen. Daarnaast wordt besproken in welke gevallen het aangewezen is regels vast te stellen via een ministeriële regeling.

Het laatste dagdeel beslaat een oefenbijeenkomst. U gaat aan de slag om zelf een ministeriële regeling op te stellen.


Resultaat

Na afloop van de cursus weet u welke onderwerpen in een ministeriele regeling geregeld behoren te worden en kunt u een bondige en consistente ministeriele regeling opstellen met behulp van de Aanwijzingen voor de regelgeving.


Programma en dagdelen

6 april 2018
13:30 - 16:30
13 april 2018
13:30 - 16:30
20 april 2018
13:30 - 16:30

Docenten

  • mr. H.J. (Haico) Boerma

    Wetgevingsjurist / Adviseur wetgevingskwaliteit
    Ministerie van Financiën

Meer informatie?

Alice Kieboom

drs. Alice Kieboom

Opleidingscoördinator

a.kieboom@acjur.nl
070 - 312 98 37


Deze cursus op maat?

Wilt u een cursus alleen met uw afdeling volgen? Heeft u niet gevonden wat u zocht?