The quick brown fox jumps over the lazy dog

overheidsjuristen

Juridisch Europees en internationaal

Privileges en immuniteiten: een introductie

3 « terug naar overzicht

Startdatum
4 oktober 2018
Doelgroep
Wetgevingsjuristen en Overheidsjuristen
Inschrijven

Prijs € 200,-


In Nederland wonen en werken vele ‘geprivilegieerden’: diplomaten, medewerkers van internationale organisaties en bezoekende ambtenaren van andere staten. Onder internationaal recht genieten zij een aparte status: immuniteit van de rechtsmacht van de Nederlandse rechter en privileges, bijvoorbeeld in de vorm van vrijstellingen van belastingen. Hoewel de relevante internationale verdragen er relatief helder uitzien, blijkt de doorwerking hiervan in de Nederlandse rechtsorde nog niet eenvoudig. Niet alleen rechters, maar ook juristen van verschillende Ministeries (Financiën, Justitie, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, om er maar een paar te noemen) lopen aan tegen vragen over de manier waarop we in Nederland uitvoering moeten geven aan deze internationale verplichtingen.

Deze cursus biedt inzicht in het internationale recht van privileges en immuniteiten, zowel de diplomatieke privileges en immuniteiten als de privileges en immuniteiten van internationale organisaties. De juridische grondslagen van privileges en immuniteiten en de praktische uitwerking van het relevante internationale recht in de nationale Nederlandse rechtsorde komen hierbij uitgebreid aan bod en worden gedemonstreerd aan de hand van een aantal casusposities.


Resultaat

Na deze cursus heeft u inzicht in het internationale recht met betrekking tot privileges en immuniteiten voor staten, diplomaten en internationale organisaties, in de effecten van dit internationale recht op de Nederlandse rechtsorde en begrijpt u met welke verplichtingen u rekening moet houden in uw dagelijkse praktijk.


Programma en dagdelen

4 oktober 2018
13:30 - 16:30

Docenten

  • dr. A.M.H. (Annemarieke) Vermeer-Künzli

    Senior jurist
    Ministerie van Buitenlandse Zaken

Meer informatie?

Alice Kieboom

drs. Alice Kieboom

Opleidingscoördinator

a.kieboom@acjur.nl
070 - 312 98 37


Deze cursus op maat?

Wilt u een cursus alleen met uw afdeling volgen? Heeft u niet gevonden wat u zocht?