The quick brown fox jumps over the lazy dog

overheidsjuristen

Vaardigheden

Vaardig procederen

12 « terug naar overzicht

Startdatum
31 mei 2018
Doelgroep
Overheidsjuristen
Inschrijven

Prijs € 1.000,-


De tijd waarin een optreden ter zitting van de bestuursrechter bestond uit het voordragen van een pleitnota en het beantwoorden van informatieve vragen is voorbij. Tegenwoordig begint de bestuursrechter meteen met het stellen van vragen van verschillende aard, en vraagt hij van partijen om actief mee te zoeken naar minnelijke oplossingen.

In deze training krijgt u instrumenten aangereikt om in dit nieuwe speelveld doelgericht en effectief op te treden. Hoe bepaal ik mijn doelen? Hoe beantwoord ik vragen van de rechter over de onderliggende belangen? Hoe geef ik respectvol aan wat wel en wat niet onderhandelbaar is? Hoe ga ik om met mandaatproblemen? Hoe onderhandel ik, voor de zitting, op de zitting of op de gang?


Resultaat

Na de training bent u een krachtige pijler in de procesrechtelijke rechtsbetrekking tussen bestuursrechter, burger en overheidsdienaar.


Programma en dagdelen

31 mei 2018
09:30 - 16:30
1 juni 2018
09:30 - 16:30

Docenten

  • mr. A.J. (Antoinette) Schaap

    Raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep en raadsheer-plaatsvervanger bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven

  • prof.mr.dr. D. (Dick) Allewijn

    Bijzonder hoogleraar Mediation (VU),
    NMI Register mediator en trainer, oud-bestuursrechter

Meer informatie?

Alice Kieboom

drs. Alice Kieboom

Opleidingscoördinator

a.kieboom@acjur.nl
070 - 312 98 37


Deze cursus op maat?

Wilt u een cursus alleen met uw afdeling volgen? Heeft u niet gevonden wat u zocht?