The quick brown fox jumps over the lazy dog

overheidsjuristen

Juridisch nationaal

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren: transitie voor overheidswerkgevers

3 « terug naar overzicht

Startdatum
12 februari 2018
Doelgroep
Overheidsjuristen en wetgevingsjuristen
Niveau
Basis
Inschrijven

Prijs € 200,-


De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) schakelt de arbeidsverhoudingen van ambtenaren gelijk met de arbeidsverhoudingen in de marktsector. De rechtspositie van een ambtenaar, die nu nog wordt vormgegeven door de (oude) Ambtenarenwet, wijzigt ingrijpend. Het publiekrechtelijke en eenzijdige karakter van de ambtelijke aanstelling komt te vervallen. De tweezijdige arbeidsovereenkomst, waarop in de meeste gevallen een collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing is, komt daarvoor in de plaats. De normalisering betreft een omvangrijke operatie waarin overheidswerkgevers en –werknemers in slechts enkele jaren klaar moeten zijn voor een geheel nieuw rechtsregime.

In deze cursus staan we stil bij de Wnra: wie is straks overheidswerknemer en wie niet? Welk rechtsregime is van toepassing? Wat betekent het overgangsrecht voor de huidige rechtspositie en voor de huidige individuele arbeidsvoorwaarden van ambtenaren? Wat blijft er over van de ambtelijke status? Daarnaast gaan we in op de vraag wat overheidswerkgevers moeten doen om de transitie soepel te laten verlopen, zowel op collectief als individueel niveau. Wilt u antwoord op deze en andere vragen en bijtijds ‘normaliseringsproof’ zijn, schrijf u dan in voor deze cursus.

Oud-deelnemer aan het woord

Resultaat

Na deze cursus:

 • heeft u inzicht in de Wnra, weet u op wie deze wet w√©l en juist niet betrekking heeft en kent u de bepalingen die de nieuwe ambtelijke status vormgeven;
 • weet u welke veranderingen de normalisering meebrengt voor de overheidswerkgever en weet u wat u tijdig kunt doen voor een soepele transitie.


Programma en dagdelen

12 februari 2018
09:30 - 12:30

Wat oud-deelnemers over de cursus zeggen:

 • De cursus gaf een goed overzicht van de belangrijkste wijzigingen met de Wnra. Er was vooldoende ruimte voor vragen en eigen inbreng.

 • In korte tijd ben ik op de hoogte gebracht van de belangrijkste aspecten over dit onderwerp en heb ik zicht op de complexiteit van de implementatie gekregen.

 • Weer net even een andere kijk op materie waar ik me al enige tijd in probeer te verdiepen, maar die ik maar moeizaam kon doorgronden omdat ik onvoldoende kennis van het privaatrecht (m.n.arbeidsrecht, CAO's e.d) heb.

 • Breder beeld mbt normalisering, boeiende discussie over individuele aov en CAO, met diverse nieuwe gezichtspunten en aansprekende voorbeelden!

Docenten

 • mr. M.A. (Marije) Schneider

  Senior advocaat
  Pels Rijcken en Droogleever Fortuijn

Meer informatie?

Alice Kieboom

drs. Alice Kieboom

Opleidingscoördinator

a.kieboom@acjur.nl
070 - 312 98 37


Deze cursus op maat?

Wilt u een cursus alleen met uw afdeling volgen? Heeft u niet gevonden wat u zocht?