The quick brown fox jumps over the lazy dog

overheidsjuristen

Internationaal

De kwaliteit van de juridische functie is van groot belang voor de rechtstatelijke ontwikkeling en stabiliteit van landen. De Academie vindt het belangrijk kennis te delen met landen die bezig zijn met de opbouw van een democratische rechtstaat en de ontwikkeling en versterking van de juridische functie van het land. Dit doen wij onder andere door het ontwikkelen van opleidingsprogramma’s.

Meer informatie?

Liesbeth Heessels

mr. Liesbeth Heessels

Opleidingscoördinator

l.heessels@acjur.nl
070 - 312 98 39