The quick brown fox jumps over the lazy dog

overheidsjuristen

Over de Academie

De Academie voor Overheidsjuristen is hét opleidingsinstituut op het terrein van juridische functies binnen de overheid, o.a. juridische advisering, het behandelen van bezwaar- en beroepszaken en het opstellen van contracten en regelingen. De politiek-bestuurlijke omgeving waarin overheidsjuristen werken maakt hun werk wezenlijk anders dan dat van andere juridische professionals, zoals de rechter en advocaat.

De Academie biedt nieuwe overheidsjuristen een tweejarig traineeopleiding, dit is een geaccrediteerde masteropleiding. Daarnaast verzorgen wij een groot aantal cursussen voor de professionele versterking de juridische functies bij de Rijksoverheid. Voor de traineeopleiding werft en selecteert de Academie pas afgestudeerden juristen en geeft daarmee mede gezicht aan het vak van overheidsjurist.