The quick brown fox jumps over the lazy dog

overheidsjuristen

27 mei 2014

Bezoek Matra South training programme aan Academie voor Wetgeving

                   

Tussen 11 en 21 mei jl. ontving de Academie voor Wetgeving voor het derde jaar op rij het Matra South Training Programme – Legislation van het CILC. Dit programma staat onder leiding van Jan Janus en Abdeljalil Taktak van het CILC.  Na eerste ontvangst op de Academie, waarbij waarnemend rector Karel Kraan de historie van het mooie pand aan het Lange Voorhout vertelde, werden deelnemers uit Egypte, Tunesië, Libië en Jordanië getrakteerd op een intensief programma. Dit jaar lag het accent op de grondrechten. Het CILC slaagde er weer in om een gevarieerd en intensief trainingsprogramma te organiseren waaraan diverse sprekers uit de wetgevingspraktijk en uit de wetenschap zich verbonden. Ook bezochten de deelnemers de Raad van State en de Tweede Kamer.

De deelnemers werden ook zelf aan het werk gezet in workshops over wetsteksten schrijven, de Tafel van 11 en het IAK. Dit leverde een levendige uitwisseling op tussen de Nederlandse experts en de deelnemers van de verschillende landen. De deelnemers vertrokken op 21 mei met een thuiswerkopdracht.

Dit was het laatste jaar van het driejarige Matra South Training Programme. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft aangekondigd dat het begin volgend jaar beslist of het programma wordt voortgezet.