The quick brown fox jumps over the lazy dog

overheidsjuristen

6 juli 2016

Diploma-uitreiking trainees

Op 30 juni jl. hebben 10 wetgevingsjuristen en 10 overheidsjuristen de tweejarige traineeopleiding succesvol afgerond. In de stijlvolle Gotische Zaal van de Raad van State kregen zij uit handen van de rector het getuigschrift uitgereikt. We feliciteren hen van harte!