The quick brown fox jumps over the lazy dog

overheidsjuristen

22 augustus 2013

Eindopdracht: de behandeling van handhavingsverzoeken

mr. Marieke van Aart LL.Mgov
Overheidsjurist Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wat is de juridische kwaliteit van de behandeling van handhavingsverzoeken bij toezichthouders, in het bijzonder bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, en hoe zou die kwaliteit kunnen worden verbeterd?

Bovenstaande vraag heb ik in mijn eindopdracht van de traineeopleiding beantwoord. Tijdens mijn werk en detacheringen in het kader van de Academie voor Overheidsjuristen kwam ik erachter dat dit een erg interessant en nuttig onderwerp is voor veel toezichthouders. 

Theoretisch en empirisch onderzoek

Mijn opdracht bestond uit een theoretisch gedeelte en een empirisch gedeelte. Voor het theoretische deelt heb ik voornamelijk gebruik maakt van juridische literatuur en jurisprudentie over onder meer het kwalificeren van een handhavingsverzoek, maar ook over bemiddelend bestuur en toezichttheorieën van toezichthouders. Vanuit dit juridisch perspectief heb ik de huidige praktijk van de behandeling van het handhavingsverzoek bestudeerd. Uit het theoretisch kader heb ik criteria gedestilleerd die ik heb gebruikt om de juridische kwaliteit van de procedures uit de praktijk te toetsen en aanbevelingen te doen. In het empirisch onderzoek heb ik verschillende toezichthouders geïnterviewd en documenten uit hun praktijk geanalyseerd.

Mijn conclusie: verbetering van juridische kwaliteit  

De juridische kwaliteit van de behandeling van handhavingsverzoeken bij toezichthouders kan verbeterd worden. Ik concludeerde dat de behandeling van handhavingsverzoeken efficiënter, effectiever en uniformer kan. Een belangrijk referentiepunt voor deze conclusie was de toetsing van mijn resultaten aan de Algemene wet bestuursrecht. 

Aanbevelingen: uniforme procedures en samenwerking tussen toezichthouders

Echter, met deze conclusie was het onderzoek voor mij nog niet afgerond. Ik heb ook praktische aanbevelingen gedaan. Zo heb ik voorgesteld om bepaalde uniforme procedures en formulieren te gebruiken. Ook heb ik de toezichthouders aangegeven dat samenwerking tussen toezichthouders de sleutel tot verbetering is.  In de praktijk gaan toezichthouders aan de slag met mijn aanbevelingen. Kortom, een geslaagd onderzoek met resultaten die ook worden toegepast in de praktijk!

Verdieping én verbreding door de traineeopleiding 

De eindopdracht heb ik als zeer uitdagend ervaren. Het bijzondere aan de traineeopleiding van de Academie voor mij is dat ik vanuit de praktijk kon leren. Op mijn werk kon ik kwesties oplossen met behulp van het geleerde op de Academie. De theorie die je op de Academie leert en je werk in de praktijk vormen samen een echte verdieping en verbreding van je kennis en kunde als jurist.  

Van de eindopdracht zal een publicatie worden opgenomen in de publicatiereeks Recht en Overheid.