The quick brown fox jumps over the lazy dog

overheidsjuristen

18 november 2013

De eerste twee maanden: een tussentijdse evaluatie

Eva van Vorselen
Trainee directie Wetgeving en Juridische Zaken – Team Rechtsbescherming & Europa
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Begin dit jaar zag ik het einde van mijn Groningse studententijd naderen. Om mij heen gingen de verhalen over het tekort aan arbeidsplaatsen voor starters. Ik besloot dan ook me vroegtijdig te oriënteren. Zo kwam ik ook bij de Inhousedag van de Academie. Een voor mij verhelderende en inspirerende dag, waar ik een gevoel van “dit past bij mij” aan overhield. 

Jurist bezwaarschriften bij VWS

Op mijn werkplek bij VWS houd ik me hoofdzakelijk bezig met de afhandeling van bezwaren. Van alles heb ik al voorbij zien komen. Van het rookverbod in de horeca tot subsidies voor sporttalenten en van vieze keukens tot orgaandonaties bij leven. Om tot een zorgvuldige beslissing op bezwaar (“bob”) te komen, vraag ik bij beleid (“de mensen in het veld”) om input, neem ik contact op met bezwaarde (informeel of formeel) en/of sla ik de wet er nog eens goed op na.

Vooral voor mij als nieuwkomer is de kennis en ervaring van beleid zeer bruikbaar. De beleidsafdeling kan nuttige informatie verschaffen over de totstandkoming van de boetebeschikking. Daardoor kunnen onduidelijkheden worden verholpen en eventuele bezwaren sneller komen bovendrijven. 

Afwisselende werkzaamheden en uitdagingen

Ieder bezwaar is anders. Bezwaarden zijn individuen met een eigen verhaal en het is aan mij om de verschillende belangen in uiteenlopende zaken aandacht te geven en af te wegen. Anders gezegd, ik ben ondanks mijn “kantoorbaan” bezig met puur mensenwerk. Naar mijn idee is dat ook logisch, omdat iedereen op een manier wel in contact met de overheid komt. 

Nu de overheid tot doel heeft te handelen in het algemeen belang, zal dit in concrete gevallen niet altijd overeenstemmen met bijzondere belangen, visies en doelen van individuen. Desalniettemin verdienen deze individuele zienswijzen ook in het licht van het algemeen belang zorgvuldige aandacht van de overheid.

Dit zorgt er ook voor dat iedere bezwaarprocedure weer andere stappen van mij verwacht. Daarbij zijn maatschappelijke trends en politieke ambities natuurlijk van belang. Huidige (politieke) opvattingen kunnen er immers voor zorgen dat het doel van de bezwaarprocedure dynamisch is, waardoor je altijd rekening moet houden met de vraag: Wat wil Onze Minister?

De Academie houdt mij scherp

Kortom, een uitdagende baan in het “centrum van de macht” met als belangrijk aspect contact met burgers. Toch blijf ik ook student: de Academie houdt me scherp en in contact met andere rechtsgebieden, - filosofieën en maatschappelijke ontwikkelingen. En natuurlijk is het heerlijk om niet de enige te zijn voor wie het allemaal nieuw, heftig en spannend is. Al mijn medetrainees zijn “kersvers” en we zitten met z’n allen in hetzelfde, unieke schuitje!