The quick brown fox jumps over the lazy dog

overheidsjuristen

19 december 2013

Stage bij Buitenlandse Zaken

Kavita
Trainee ministerie van Veiligheid en Justitie


Toen ik het gebouw van het ministerie van Buitenlandse Zaken binnenliep, was het eerste wat me opviel de grote wereldkaart waarop de verschillende tijdzones waren aangegeven. De ‘global vibe’ komt je meteen tegemoet. Het ministerie vertegenwoordigt Nederland op allerlei internationale platforms. Ik was erg benieuwd hoe dat in de praktijk vorm krijgt. Tijdens mijn stage bij de afdeling Europees Recht van de directie Juridische Zaken heb ik daarvoor meer dan voldoende gelegenheid gekregen.

Advies over Europeesrechtelijke kwesties

De afdeling Europees Recht bestaat uit het cluster Advies, het cluster Hofzaken en de beheerders van het Expertisecentrum Europees Recht. Binnen de afdeling Europees Recht fungeert het cluster Advies als de juridisch controller in allerlei Europeesrechtelijke kwesties die Nederland aangaan. Zij geven advies over zaken als de inbreng van Nederland bij de totstandkoming van Europeesrechtelijke wetgeving en beleid. Dit doen zij in samenwerking met de vakdepartementen.

Bijwonen zitting bij het Hof van Justitie van de EU

Tijdens mijn stage heb ik bij het adviescluster veel belangrijke en voor alle overheidsjuristen nuttige inzichten opgedaan. Onder andere over comitologie en delegatie, handhaving van EU-recht in de nationale rechtsorde en hoe de Dienstenrichtlijn Nederlandse consumenten beschermt tegen prijsverschillen binnen de EU. Maar het hoogtepunt van de stage was wel het bijwonen van de zitting in een prejudiciële procedure bij het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg.

De ‘agents’ bij het cluster Hofzaken vertegenwoordigen Nederland in procedures bij het Hof van Justitie van de Europese Unie. De sfeer, de imposante Grote Zaal en de gang van zaken tijdens de procedure waren heel indrukwekkend. Het is niet niks om voor de grote namen van het Hof het standpunt van de Nederlandse regering te vertegenwoordigen. Dat is van groot belang voor de Europese rechtsvorming. Ik was dan ook erg geïnspireerd door de professionaliteit en de deskundigheid van de Hofagent.

Bewustzijn van steeds verder reikende internationale invloed

Mijns inziens is het voor de overheidsjurist essentieel om zich bewust te zijn van de steeds verder reikende invloed van het internationale en Europese recht op de Nederlandse rechtsorde. Een goede mogelijkheid daarvoor is het in de gaten houden van de website van het Expertisecentrum Europees recht van het ministerie van Buitenlandse Zaken waar men allerlei informatie ter zake kan vinden. Dat bewustzijn is bij mij nog meer versterkt tijdens de leuke en leerzame periode die ik bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken heb gehad!