The quick brown fox jumps over the lazy dog

overheidsjuristen

13 januari 2015

Verslag actualiteit Milieuaansprakelijkheid en zorgplichten

Op 12 december 2014 vond de actualiteitenbijeenkomst met prof.mr. Gerrit van der Veen plaats. Geïnteresseerd in het verslag van die bijeenkomst? Lees het dan hier!