The quick brown fox jumps over the lazy dog

overheidsjuristen

De opleiding

Traineeopleiding overheidsjurist

De traineeopleiding overheidsjurist is een juridische masteropleiding. Twee jaar lang volg je anderhalve dag in de week werkgroepen en trainingen; de rest van de week werk je als overheidsjurist. Je leert in de opleiding de juridische producten te maken die specifiek zijn voor de Rijksoverheid. De wisselwerking tussen theorie en praktijk zorgt voor het ideale leerproces. Daarbij verwachten wij dat jij je verantwoordelijk voelt voor je eigen opleiding en er zoveel mogelijk uit haalt.

Het competentieprofiel

Het competentieprofiel van de overheidsjurist is het uitgangspunt van het curriculum. Dit profiel omvat alle kennis, vaardigheden en attitudes waarover een overheidsjurist moet beschikken.

Competentieprofiel overheidsjurist 

Het curriculum

De Academie vult in samenwerking met de Curriculumcommissie, de docenten en het werkveld jaarlijks het curriculum van de opleiding in. Het curriculum is verdeeld in vier clusters en twee jaren. Het eerste jaar is de basis, het tweede geeft de verdieping.

Democratie en rechtsstaat

De werking van de democratische rechtsstaat en de vereisten voor een goed ambtenaar staan centraal. Je komt te weten binnen welke multidisciplinaire context je jouw functie moet uitvoeren.

Overheidsrecht

Je verwerft de juridisch-technische kennis met de nadruk op het eigene van het werken binnen de Rijksoverheid.

EU en Internationaal recht

Met verdieping van deze kennis van de universiteit leren wij hoe je je in internationaal verband moeten opstellen. Daarnaast leer je de randvoorwaarden waarbinnen je in de nationale rechtsorde moeten werken en krijg je een kijkje in de internationale keuken.

Communicatie

Je krijgt de vaardigheden getraind die noodzakelijk zijn om goed als overheidsjurist en als ambtenaar te kunnen functioneren. Je leert nota’s en regelingen te schrijven, in een politieke omgeving bruikbaar juridisch advies te geven en te pleiten, presenteren en onderhandelen.

Stages, actualiteiten en eindopdracht

Tijdens de opleiding maak je kennis met andere onderdelen van de Rijksoverheid tijdens de praktijkstage en de ruilstage. Je brengt werkbezoeken aan nationale en internationale instellingen. Daarnaast woon je maandelijks actualiteitenbijeenkomsten bij over ontwikkelingen in het vakgebied. Na twee jaar sluit je de opleiding af met de eindopdracht waarmee jij aantoont dat je je ontwikkeld hebt tot een allround overheidsjurist.

Docenten aan het woord

Titel LL.M gov.

Als je de opleiding afrondt, krijg je de titel Master of Legal Affairs in Public Administration (LL.M gov.)

Download

Studiegids 2016/2017

Downloaden

Ook interessant

Volg onze activiteiten
op Facebook

Meld je aan als geïnteresseerde

Aanmeldformulier

Alle docenten

Het overzicht van onze docenten

Het curriculum