The quick brown fox jumps over the lazy dog

overheidsjuristen

Publicatiereeks

In deze publicatiereeks vindt u wetenschappelijke bijdragen op het gebied van recht en overheid. 

Najaar 2016
Aan onze digitale publicatiereeks worden regelmatig nieuwe publicaties toegevoegd, zo ook dit najaar. Na de lezing van Gert Jan Veerman op 13 oktober 2016 is zijn publicatie opgenomen, getiteld Het amendement: een toevoeging of afbreuk aan de kwaliteit van wetgeving? Ook het resultaat van de derde door ons verleende publicatieplaats treft u hieronder aan, getiteld Tracéwet: Tekst en commentaar door Henk Gierveld.

Schrijven voor de publicatiereeks?

Op de hoogte blijven van nieuwe publicaties?

In onze digitale nieuwsbrief en via LinkedIn kondigen wij nieuwe publicaties aan.

Citeerwijze

Op onderstaande publicaties rust auteursrecht. De aanbevolen citeerwijze is:

Digitale publicatiereeks Recht en Overheid JAARTAL, ... (www.acwet.nl/www.acjur.nl)

 

Meer informatie?

Monique Wesselink

dr. mr. Monique Wesselink

Programmamanager

m.wesselink@acjur.nl
070 - 312 98 35