The quick brown fox jumps over the lazy dog

overheidsjuristen

Leergang Recht, Bestuur en Procesvoering

Aruba

De Academie voor Overheidsjuristen heeft de Leergang Recht, Bestuur en Procesvoering georganiseerd voor de Arubaanse Directie Wetgeving en Juridische Zaken. De leergang vond plaats van juni 2011 tot begin januari 2013 en bestond uit twintig modules.

Onderwerpen leergang

Typisch overheidsjuridische onderwerpen als overheidsprivaatrecht, handhaving, Europees constitutioneel recht of bestuursrechtelijk en burgerlijk procesrecht zaten in het programma. Deze werden afgewisseld met trainingen van schriftelijke vaardigheden, pleiten en adviseren. Ook werd aandacht besteed aan de politiek-bestuurlijke invalshoek, aan beleidsvorming en aan juridische kwaliteitszorg.

Symposium De juridische functie in verwachting

Ter afsluiting van de leergang was een kort symposium georganiseerd met het doel de balans op te maken: wat hebben de deelnemers geleerd van de leergang? En wat betekent dat voor de juridische functie op Aruba? Het is een juridische functie in een complexe politieke en bestuurlijke omgeving. Tegelijkertijd schroeft de rechtsontwikkeling voortdurend de standaards op waaraan wetgeving, juridische advisering en procesvoering moeten voldoen. Kan de juridische functie voldoen aan die steeds zwaardere eisen?

Reacties van een deelnemer

De Academie voor Overheidsjuristen is erin geslaagd om hele fijne docenten te sturen. Elke keer denken we dat het niet beter kan, maar dan wordt er toch weer een snaar bij ons allen geraakt. Absoluut favoriet: Stavros Zouridis die het vak ‘Openbaar Bestuur’ gaf, wat zo goed beviel dat hij nog een keer terugkomt. Ook heel goed was Jan Renkema, die de module over schrijven en tekstkwaliteit gaf. Misschien denk je met de Nederlandse bril op dat alles nog verre van perfect is hier, maar de docenten reageren heel positief. Zij vinden het werk voor ons als de overheidsjuristen van Aruba een geweldige uitdaging!