Recht en robotica

6 « terug naar overzicht

Startdatum
18 april 2024
Doelgroep
Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen
Leerlijn
Digitalisering

Prijs € 500,-


De robot is in opkomst. De industriële robot is in elke productielijn te vinden, de ‘roomba’ reinigt onze huizen, de zelfsturende auto neemt zijn plaats in op onze wegen en drones houden bij voetbalwedstrijden het publiek in de gaten. In de nabije toekomst zullen autonome robots en Artificial Intelligence (AI) systemen steeds vaker tal van taken van ons kunnen overnemen. Deze robots en AI systemen worden in staat geacht (menselijke) intelligentie te begrijpen en autonoom te opereren in complexe, veranderende situaties. Zij kunnen dan ook vele vormen en functies hebben, variërend van antropomorfisch volmaakte en intelligente gezelschapsrobots tot chirurgische operatiesystemen.

De vraag is echter of ons rechtsstelsel in voldoende mate op deze nieuwe ontwikkeling is toegesneden. Wat gebeurt er als deze autonome intelligente systemen handelingen verrichten die rechtsgevolgen hebben? Is het wenselijk om een bepaalde mate van rechtspersoonlijkheid aan robots toe te kennen? En zo ja, hoe zou die rechtspersoonlijkheid dan moeten worden vormgegeven: is aansluiting bij de bestaande vormen van rechtspersonen gewenst of juist een regeling ‘sui generis’ die specifiek op de variëteit van robots is toegeschreven? En wat zijn de gevolgen hiervan voor de plaats van de ‘homo juridicus’ in het arbeidsproces? Is het mogelijk dat robots hun eigen recht gaan creëren? Wat te doen met de AI toepassing op de eventuele corona app? Wat gebeurt er met de gezondheids “big data”van de burger na de crisis? Laten analyseren door een AI –algoritme voor onvoorziene omstandigheden?

In deze cursus staat kortom de vraag centraal of een specifiek (wettelijk) kader voor de inzet van robot- en AI-technologie wenselijk is.

Oud-deelnemer aan het woord

Delen


Resultaat

Na deze cursus heb je inzicht in de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van robotica en kunstmatige intelligentie en de mogelijke juridische consequenties van de invoering van deze technologieën in onze maatschappij en kun je overzien welke aanpassingen voor bestaande wetgeving wenselijk zijn.


Programma en dagdelen

Donderdag 18 april 2024
09:30 - 16:30

'Daagt uit tot reflectie, biedt stof tot nadenken, aansprekend gepresenteerd waardoor de cursus ook blijft "hangen".'

'Ontzettend leuke cursus met veel ruimte voor discussie,'

'Veel informatie en uitnodiging voor inbreng en vragen.'

'Brede kijk op het onderwerp.'

Docenten

  • prof. dr. R. (Robert) van den Hoven van Genderen


    Switch Legal Advocaten

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator

e.ruigrok@acwet.nl


Deze cursus op maat?