Wetgevingstechniek

12 « terug naar overzicht

Startdatum
16 januari 2024
Doelgroep
Beginnende (wetgevings)juristen die zich willen gaan bezighouden met het opstellen van wet- en regelgeving
Leerlijn
Wetten en regels ontwerpen

Prijs € 1.000,-


In de cursus staat de praktische toepassing van de Aanwijzingen voor de regelgeving centraal. Aan de orde komen de vormgeving, indeling en structuur van verschillende soorten regelingen (wetten, algemene maatregelen van bestuur, ministeriële regelingen), de wijziging van regelingen, de redactie van verschillende soorten bepalingen, overgangsrecht en inwerkingtredingregimes. Met de wetgevingstechnieken wordt, zowel tijdens de sessies als aan het slot van de cursus, uitgebreid geoefend.

 

 

Oud-deelnemer aan het woord

Delen


Resultaat

Na afloop van de cursus kun je de wetgevingstechnische aanwijzingen toepassen, weet je welke onderwerpen op welk niveau geregeld moeten worden en kun je de verschillende soorten regelingen vormgeven.


Programma en dagdelen

Dinsdag 16 januari 2024
09:30 - 12:30 Structuur en elementen van een regeling
Dinsdag 23 januari 2024
09:30 - 12:30 Delegatie van regelgevende bevoegdheid, terminologische kwesties, wijzigingsregelingen, overgangsrecht en samenloop
Dinsdag 30 januari 2024
09:30 - 12:30 Begrips-, evaluatie- en inwerkingtredingsbepalingen
Dinsdag 6 februari 2024
09:30 - 13:00 Oefenen met wetgevingstechnieken (d.m.v. groepsopdracht)

'De cursus is goed opgezet. De docenten waren kundig en bij de groepsopdracht kreeg je de mogelijkheid direct in de praktijk te brengen wat je geleerd had. Erg nuttig.'

mr. R.S. (Renée) Lameijer, Juridisch Beleidsmedewerker bij de Provincie Zuid-Holland:
‘Als provincieambtenaar was het even wennen om deel te nemen aan een cursus wetgevingstechniek die primair op ‘rijksjuristen’ is gericht. Desalniettemin is de opgedane kennis zeer toepasbaar in de provinciale praktijk. Ook daar spelen regelgevingsvraagstukken, zoals het integreren van verschillende bestaande regelingen in één nieuw te ontwerpen omgevingsverordening. Ik kan deze opleiding dan ook aan elke (semi-)jurist aanbevelen die zich bezig houdt met regelgeven, van het opstellen en wijzigen van Rijkswetten tot aan gemeentelijke verordeningen biedt deze cursus waardevolle inzichten.’ 

mr. J.A. (Jasper) Groenendijk, Senior juridisch medewerker bij het Openbaar Ministerie:
‘Wat algebra is voor de wiskunde, is wetgevingstechniek voor het recht. De cursus geeft een helder inzicht in de wijze waarop een wettekst (dan wel AMvB of ministeriële regeling) moet worden geschreven, dan wel moet worden gewijzigd. Na het hebben gevolgd van deze cursus, kijk ik met nieuwe ogen naar een wettekst. De cursus is een absolute aanrader voor iedere (wetgevings)jurist.’

mr.dr. L.C. (Lisanne) Groen, Jurist bij de Raad van State:
‘De cursus is aan te raden voor iedereen die met het opstellen en toetsen van wetgeving te maken krijgt. Prettig is dat er zowel aandacht is voor de theorie als voor de praktijk: met alle onderwerpen die aan bod komen wordt geoefend en voor vragen – naar aanleiding van de stof en de oefeningen, maar ook naar aanleiding van eigen ervaringen – is alle ruimte. 

 

Docenten

 • mr. M. (Marijke) Bootsman

  Wetgevingscoördinator
  Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Directie Wetgeving en Juridische Zaken

 • mr. D.R.P. (Dennis) de Kok

  Coördinerend jurist
  Ministerie van EZK & Ministerie van LNV - Directie Wetgeving en Juridische Zaken

 • mr. dr. M. (Monique) Wesselink

  Projectleider juridische vernieuwing
  Gemeente Amsterdam

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator

e.ruigrok@acwet.nl


Deze cursus op maat?