Zij-instromersopleiding tot Wetgevingsjurist

45 « terug naar overzicht

Startdatum
9 januari 2024
Doelgroep
Juristen die als wetgevingsjurist willen gaan werken
Leerlijn
Zij-instromersopleiding tot Wetgevingsjurist

Prijs € 2.500,-


Deze opleiding is bedoeld voor juristen die als wetgevingsjurist willen gaan werken, zoals beleidsambtenaren, advocaten, rechters of gemeentejuristen. Vanwege het beperkte aantal plaatsen verloopt de aanmelding hiervoor in beginsel via de directeuren Wetgeving en Juridische zaken (WJZ) van de ministeries, de Tweede Kamer en de Raad van State. De opleiding gaat van start met de module ‘Werken als jurist in een politiek-bestuurlijke context’ waarna modules volgen die op het beroep van wetgevingsjurist zijn toegespitst en eindigt met een afsluitende examengroepsopdracht en een diploma-uitreiking.

Delen


Programma en dagdelen

Dinsdag 9 januari 2024
16:00 - 19:30 Startbijeenkomst (incl. diner)
Maandag 15 januari 2024
09:30 - 12:30 Politieke cultuur en dilemma’s voor (juridische) ambtenaren
Donderdag 18 januari 2024
09:30 - 12:30 Polderen of majoritarian democracy? Politiek-bestuurlijke overleg cultuur
Maandag 22 januari 2024
09:30 - 12:30 Democratie of rechtsstaat? De inherente spanning van een democratische rechtsstaat
Woensdag 24 januari 2024
09:30 - 12:30 Theorie of praktijk? Ervaringen met politieke dilemma's, incl. paneldiscussie
Maandag 29 januari 2024
13:30 - 16:30 Intra- en interdepartementale voorbereiding
Maandag 5 februari 2024
13:30 - 16:30 Ministerraad en Raad van State
Vrijdag 9 februari 2024
09:30 - 12:30 Fase behandeling door parlement
Maandag 12 februari 2024
13:30 - 16:30 Simulatie Kamerbehandeling
Donderdag 15 februari 2024
13:30 - 16:30 De afronding; werkbezoek aan de Raad van State
Dinsdag 27 februari 2024
09:30 - 12:30 Structuur en elementen van een regeling
Donderdag 29 februari 2024
09:30 - 12:30 Delegatie van regelgevende bevoegdheid, wijzigingsregelingen, terminologische kwesties, overgangsrecht en samenloop
Maandag 4 maart 2024
09:30 - 12:30 Begrips-, evaluatie- en inwerkingtredingsbepalingen
Donderdag 7 maart 2024
09:30 - 13:00 Oefenen met wetgevingstechnieken (d.m.v. groepsopdracht)
Maandag 11 maart 2024
09:30 - 12:30 Het opstellen van toelichtingen bij wet- en regelgeving

Docenten

 • mr. D.J. (Dennis) Hesemans

  Sectorhoofd Privaatrecht
  Ministerie van Justitie en Veiligheid - Directie Wetgeving en Juridische Zaken

 • prof. dr. R.A. (Ruud) Koole

  Hoogleraar Politicologie
  Universiteit Leiden - Instituut Politieke Wetenschap

 • mr. M. (Marijke) Bootsman

  Wetgevingscoördinator
  Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Directie Wetgeving en Juridische Zaken

 • mr. D.R.P. (Dennis) de Kok

  Coördinerend jurist
  Ministerie van EZK & Ministerie van LNV - Directie Wetgeving en Juridische Zaken

 • prof. dr. J.C. (James) Kennedy

  Hoogleraar
  Universiteit Utrecht

 • mr. H.M.B. (Henk-Martijn) Breunese

  Coördinerend juridisch specialist
  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - Directie CZW

 • mr. dr. M. (Monique) Wesselink

  Projectleider juridische vernieuwing
  Gemeente Amsterdam

 • mr. dr. J.R. (Joris) Groen

  Raadadviseur
  Ministerie van Algemene Zaken

 • prof. dr. P. (Paul) Nieuwenburg

  Hoogleraar politieke filosofie
  Universiteit Leiden - Instituut Politieke Wetenschap

 • mr. dr. A.M.P. (Bram) Rijpkema

  Coördinerend wetgevingsadviseur
  Ministerie van Justitie en Veiligheid - Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator

e.ruigrok@acwet.nl


Deze cursus op maat?