14 september 2023

Opening Academisch jaar

Op 12 september 2023 is het academisch jaar 2023/2024 van de Academies voor Wetgeving en Overheidsjuristen officieel geopend.

Tijdens de bijeenkomst in Theater Diligentia hielden Pauline Schuyt (rector-directeur van de Academies) en Paul ’t Hart (hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Utrecht) een pleidooi voor een positief perspectief op de Rijksoverheid en het openbaar bestuur.

Als mens zijn we gewend om te leren volgens een trial and error model: we analyseren onze fouten en proberen hieruit lessen te trekken voor de toekomst. Ook de (Rijks)overheid is ingericht volgens dit model en wordt vaak beoordeeld op de gevallen waarin sprake is van  slecht bestuur en overheidsfalen.  Maar in plaats van enkel te bekijken wat er beter kan/anders moet, zou de (Rijks)overheid ook veel kunnen leren van wat er wél goed gaat. Wat zijn de succesverhalen uit de geschiedenis van de Nederlandse (Rijks)overheid? Waarom en in welke zin was het optreden van het openbaar bestuur in die gevallen geslaagd? En wat kunnen we hiervan leren voor de toekomst? Over deze vragen ging ’t Hart in gesprek met de trainees en andere aanwezigen in de zaal.

Na deze positieve noot, opende Richard van Zwol – de nieuwe bestuursvoorzitter van de Stichting Recht en Overheid – het academisch jaar officieel. Daarbij kreeg hij ook de essaybundel ‘De Weerbare Rechtsstaat’ uitgereikt. Deze bundel bevat de essays van studenten en promovendi die zij schreven in het kader van de essaywedstrijd tijdens de Week van de Rechtsstaat.

Delen