Nationaal materieel recht

Hierbij vindt u het cursusoverzicht van deze leerlijn.
De startdata van de cursussen die we momenteel aanbieden,
ziet u onderaan deze pagina (het actuele cursusaanbod).

Aanbestedingsrecht basis (9 PWO)

Het aanbestedingsrecht op zowel nationaal, als Europees terrein. 

Actualiteiten bestuursrecht (6 PWO)

Actualiteiten waaronder schadevergoeding wegens onrechtmatig overheidshandelen. 

Basiscursus Wet open overheid (3 PWO)

De ontwikkeling, structuur en praktijk van de Woo. 

Bestuurlijk organisatierecht (6 PWO)

Bestuurlijk organisatierecht technisch-juridisch en qua onderliggende waarden bezien. 

Normalisatie en certificatie (6 PWO)

Normalisatie en certificering versus wetgeving, toezicht en handhaving. 

Openbaar bestuur op het grensvlak van publiek- en privaatrecht (6 PWO)

Aspecten van privaatrechtelijk overheidsoptreden. 

Overheidsaansprakelijkheid (6 PWO)

De materiёle- en procedurele aspecten van overheidsaansprakelijkheid. 

Religie en Rechtsstaat

Juridische belichting van actuele vraagstukken over religie en overheid.

Subsidierecht (9 PWO)

Het juridisch kader en het actuele rijksbeleid van subsidie. 

Verdiepende actualiteitencursus WOO (3 PWO)

Een vervolg op de basiscursus WOO.

Wie doet de huishouding? De rol van gemeenten bij de uitvoering van centraal beleid (6 PWO)

De voor het maken van gemeentelijke regelgeving relevante onderwerpen.

Actueel cursusaanbod