Opleiding

De traineeopleiding overheidsjurist is een volwaardige opleiding. Twee jaar lang volg je anderhalve dag in de week werkgroepen en trainingen; de rest van de week werk je als overheidsjurist. Je leert in de opleiding de juridische producten te maken die specifiek zijn voor de Rijksoverheid. De wisselwerking tussen theorie en praktijk zorgt voor het ideale leerproces. Daarbij verwachten wij dat jij je verantwoordelijk voelt voor je eigen opleiding en er zoveel mogelijk uit haalt.

Het curriculum

De Academie vult in samenwerking met de Curriculumcommissie, de docenten en het werkveld jaarlijks het curriculum van de opleiding in. Het curriculum is verdeeld in vier clusters en twee jaren. Het eerste jaar is de basis, het tweede geeft de verdieping.

Democratie en rechtsstaat

De werking van de democratische rechtsstaat en de vereisten voor een goed ambtenaar staan centraal. Je komt te weten binnen welke multidisciplinaire context je jouw functie moet uitvoeren.

Overheidsrecht

Je verwerft de juridisch-technische kennis met de nadruk op het eigene van het werken binnen de Rijksoverheid.

EU en Internationaal recht

Met verdieping van deze kennis van de universiteit leren wij hoe je je in internationaal verband moeten opstellen. Daarnaast leer je de randvoorwaarden waarbinnen je in de nationale rechtsorde moeten werken en krijg je een kijkje in de internationale keuken.

Communicatie

Je krijgt de vaardigheden getraind die noodzakelijk zijn om goed als overheidsjurist en als ambtenaar te kunnen functioneren. Je leert nota’s en regelingen te schrijven, in een politieke omgeving bruikbaar juridisch advies te geven en te pleiten, presenteren en onderhandelen.

Stages en eindopdracht

Tijdens de opleiding maak je kennis met andere onderdelen van de Rijksoverheid tijdens twee stages. Je brengt werkbezoeken aan nationale en internationale instellingen. Elke module wordt afgerond met een toets. Aan het eind van de opleiding maak je een uitgebreide opdracht om te laten zien dat jij je ontwikkeld hebt tot een allround overheidsjurist.

Download

Studiegids traineeprogramma 2023/2024

Downloaden

Impressiefilmpjes