Werkplek

Overheidsjuristen vind je overal binnen de Rijksoverheid. Tijdens je opleiding word je geplaatst bij een ministerie, agentschap, uitvoeringsorganisatie, inspectie of zelfstandig bestuursorgaan. Op een ministerie kun je bij een centrale juridische directie, een juridische directie van een beleidsonderdeel of binnen een beleidsdirectie komen te werken. De taken verschillen per werkplek, maar op elke plek moet je jouw juridische expertise inzetten.

Centrale directies bij de ministeries

Een deel van de overheidsjuristen werkt bij een centrale directie van de ministeries. Deze directies zijn speciaal ingericht voor de juridische functies van het departement. Binnen de directies hebben de medewerkers hun eigen onderwerpen en specialiteiten. Daar zitten ook de wetgevingsjuristen met hun eigen takenpakket.

Andere directies bij de ministeries

Je kunt ook komen te werken op een decentrale juridische directie, bij een beleidsdirectie of bij een stafdirectie. De werkzaamheden kunnen verschillend zijn, maar altijd wordt er een beroep op je juridische kennis en vaardigheden gedaan. Bij de ene directie ligt het accent op juridische advisering. Bij de andere op het gebied van het behandelen van bezwaren en beroepen, al dan niet in combinatie met andere juridische werkzaamheden. 

Andere overheidsorganisaties

Overheidsjuristen vind je ook bij andere organisaties binnen de Rijksoverheid, zoals bij inspecties en uitvoeringsorganisaties. Daar kan het accent liggen op het behandelen van klachten, de handhaving en naleving van regelgeving of het maken van complexe besluiten en overeenkomsten. Trainees hebben al hun plek gevonden bij de Autoriteit Consument en Markt, Rijkswaterstaat, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Onderwijsinspectie. Ook daar ben je met maatschappelijke problemen bezig en word je juridisch uitgedaagd.

Patroon

Op je werkplek krijg je begeleiding van een patroon. Een patroon is een ervaren jurist die speciaal voor deze taak is geselecteerd. De patroon onderhoudt nauw contact met de Academie om een goede samenloop van opleiding en werk te garanderen.

De Rijksoverheid als werkgever

Als overheidsjurist ben je in dienst van de Rijksoverheid, een werkgever die veel te bieden heeft. Zij geeft de mogelijkheid te werken aan maatschappelijke en juridische vraagstukken en biedt goede arbeidsvoorwaarden. Dat maakt dat ambtenaren graag energie steken in hun functie en daar ook veel voldoening uit halen.

Arbeidsvoorwaarden Rijksoverheid downloaden

Impressiefilmpjes